58/11 QL1A Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
  • en
  • vi

MÂM DÀN GIÁO

Mâm dàn giáo hay còn gọi là sàn thao tác là một loại thiết bị xây dựng dùng để bắt lên trên khung dàn giáo để tạo mặt sàn cho công nhân đi lại thi công ở các độ cao khác nhau trên công trường. Nó có cấu tạo bao gồm 2 thanh C ( 200x50) được hàn nối lại với nhau và được hàn vào 4 cái móc ở 2 đầu để giữ cố định trên thanh trên của giàn giáo.

Mâm dàn giáo hay còn gọi là sàn thao tác là một loại thiết bị xây dựng dùng để bắt lên trên khung dàn giáo để tạo mặt sàn cho công nhân đi lại thi công ở các độ cao khác nhau trên công trường. Nó có cấu tạo bao gồm 2 thanh C ( 200x50) được hàn nối lại với nhau và được hàn vào 4 cái móc ở 2 đầu để giữ cố định trên thanh trên của giàn giáo.